Reklamation

Vi följer konsumentköplagen (KKL) vilket ger dig som kund rätt att reklamera en produkt i tre år från inköpsdatum. Reklamationsrätten fungerar så här:

Inom de sex första månaderna ligger det på oss (masterbarberstore.com) som säljare att bevisa att du som köpare orsakat felet, därefter skall du som köpare bevisa att varan har haft ett ursprungligt fel.

Reklamation skall alltid ske i skälig tid. Vid godkänd reklamation står vi för fraktkostnaderna men inte för REK-kostnad. Vi kommer att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid en eventuell tvist.